Dưới đây là 10 học sinh có ĐTB cao nhất, số bài làm nhiều nhấtThời gian làm bài ngắn nhất của mỗi khối lớp. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể thay đổi bảng này bằng cách làm nhiều bài có điểm cao hơn.

Khối lớp 6

Khối lớp 7

Khối lớp 8

Khối lớp 9

Khối lớp 10

Khối lớp 11

Khối lớp 12