Dưới đây là 10 học sinh có ĐTB cao nhất, số bài làm nhiều nhấtThời gian làm bài ngắn nhất của mỗi khối lớp. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể thay đổi bảng này bằng cách làm nhiều bài có điểm cao hơn.

Khối lớp 6

Khối lớp 7

Khối lớp 8

Khối lớp 9

Khối lớp 10

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Nguyễn Bảo Nhi16/09/200810A0510.00100:37:20
2Lê Nhã Trúc 10TA0910.0080:19:16
3Nguyễn Doãn Khương 10TA029.92101:1:27
4Phạm Gia Phát19/06/200810A019.91101:49:31
5Trần Quốc Thiện 10TA099.8280:57:27
6Nguyễn Thị Quỳnh Anh13/09/200810A059.8180:52:27
7Đỗ Đức Đạt19/12/200810TA149.8191:7:7
8Nguyễn Ngọc Khánh Linh19/01/200810TA069.8180:51:56
9Lâm Thị Hà Mi 10TA019.8091:59:31
10Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01/06/200810A049.78101:42:39

Khối lớp 11

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Nguyễn Trần Minh Phương14/06/200711B0710.00100:12:13
2Nguyễn Như Quỳnh08/11/200711B0710.00100:12:32
3Bùi Long Nhật10/11/200711B079.9880:9:53
4Bùi Thanh Thảo01/12/200711B079.96100:12:3
5Trần Vũ Anh Thư18/07/200711B039.96100:25:51
6Cao Anh Văn13/09/200711B079.95100:13:2
7Chắng Thiên Việt06/04/200711B039.94100:29:30
8Trần Thái Tuấn12/06/200711B079.94100:12:15
9Vũ Xuân Quân01/03/200711B159.94100:21:26
10Hà Thiên Ân29/06/200711B039.93100:26:54

Khối lớp 12

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Đinh Liên Hương05/10/200612C1010.00100:45:38
2Trần Hoàng Nghĩa07/11/200512C049.98101:8:25
3Nguyễn Hoàng Gia Bảo31/12/200612C049.92100:36:49
4Vũ Tú Tài05/02/200612C069.86101:33:16
5Nguyễn Quang Huy05/05/200612C049.80101:10:28
6Phạm Ngọc Hiền30/09/200612C019.78101:46:46
7Vũ Hoàng Bạch Tuyết27/10/200612C049.72100:52:7
8Nguyễn Đoàn Anh Thy13/10/200612C079.68101:45:1
9Bùi Hoàng Tuấn Hưng30/08/200612C049.68102:34:34
10Phạm Chí Quang05/01/200612C019.68103:27:7