Dưới đây là 10 học sinh có ĐTB cao nhất, số bài làm nhiều nhấtThời gian làm bài ngắn nhất của mỗi khối lớp. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể thay đổi bảng này bằng cách làm nhiều bài có điểm cao hơn.

Khối lớp 6

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Lê Thu Thảo12/07/20106A0910.00230:23:22
2Lê Ngọc Minh Phương01/09/20106TA0210.00230:58:23
3Hoàng Đoàn Phương Thảo26/01/20106TA049.92231:2:23
4Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên25/04/20106TA079.89232:31:30
5Vũ Ngọc Hân11/07/20106A109.83231:54:30
6Vũ Minh Quân13/01/20106TA079.82242:13:50
7Phạm Ngọc Thùy Dương10/03/20106TA049.80231:8:35
8Nguyễn Đức Tùng25/12/20106TA019.77233:18:25
9Trần Anh Tuấn16/11/20106TA039.73231:54:30
10Nguyễn Khánh Trang18/11/20106TA049.73231:36:20

Khối lớp 7

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Phạm Phương Quỳnh24/01/20097TA099.99281:24:53
2Phí Đức Thành24/10/20097TA039.94281:32:16
3Nguyễn Hoàng Gia Phúc05/09/20097TA019.92282:34:23
4Dương Nguyễn Minh Thư15/04/20097TA019.91281:39:23
5Trần Ngọc Gia Hân01/03/20097TA079.91261:40:35
6Nguyễn Gia Nghi05/10/20097A129.90282:21:18
7Nguyễn Thị Ngọc Minh12/10/20097A129.89271:23:59
8Văn Hồ Minh Hậu24/10/20097A129.85281:49:14
9Ngô Ngọc Như Ý14/02/20097TA049.83281:25:32
10Nguyễn Thái Tuấn29/10/20097TA059.76260:53:51

Khối lớp 8

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh07/11/20088TA0410.00260:59:28
2Nguyễn Đình Trung Tín29/02/20088TA109.99280:39:15
3Bùi Hoàng Linh31/05/20088TA089.95281:1:9
4Văn Nguyễn Đăng Khoa09/08/20088A159.94280:53:7
5Phạm Hoàng Nguyên Thảo25/07/20088A179.93281:45:37
6Nguyễn Ngọc Bảo Hân19/02/20088TA049.90280:47:39
7Nguyễn Trần Tấn Phước06/03/20088TA099.87281:20:20
8Nguyễn Trần Anh Thư20/01/20088TA029.87281:46:48
9Dương Thanh Như26/01/20088TA119.86281:31:39
10Trần Hữu Trí04/12/20088TA019.85270:47:37

Khối lớp 9

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Nguyễn Trọng Hiếu18/06/20079TA69.88281:33:52
2Tạ Hữu Hoàng18/11/20079TA69.79280:29:18
3Phùng Quang Ngãi04/07/20079TA49.7970:17:55
4Nguyễn Hoàng Huy25/02/20079TA19.72294:34:40
5Nguyễn Ngọc Thùy An15/06/20079TA49.70282:14:21
6Nguyễn Phạm Nguyệt San21/03/20079TA19.67271:36:56
7Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh31/10/20079A079.65281:27:16
8Lê Nguyễn Ngọc Hân31/03/20079A089.51284:41:18
9Nguyễn Văn Bình Dương21/11/20079TA19.49281:32:28
10Đặng Lê Bảo Diệp17/05/20079A099.48283:20:26

Khối lớp 10

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Đinh Trọng Phúc14/07/200610TA0610.004212:4:52
2Phạm Chí Quang05/01/200610A059.99424:55:36
3Đinh Liên Hương 10A049.95424:2:57
4Phạm Trần Phương Uyên23/12/200610A019.89424:38:39
5Lý Quỳnh Nhi14/03/200610A019.85426:28:37
6Phan Khánh An30/09/200610TA059.82429:9:39
7Phạm Anh Tuấn21/09/200610TA019.82426:42:0
8Nguyễn Thị Thảo Dung05/11/200610A149.79423:7:45
9Nguyễn Đình Gia Nghi23/01/200610TA019.79423:46:31
10Nguyễn Thị Thanh Hằng06/03/200610TA019.77424:55:6

Khối lớp 11

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Lý Hoàng Minh09/07/200511B019.87484:3:36
2Phạm Thị Quỳnh Trang09/12/200511B099.73484:1:46
3Trần Vũ Thanh Mai17/12/200511B089.71451:32:54
4Nguyễn Sơn Tùng01/12/200511B019.674813:18:49
5Vũ Ngọc My20/12/200511TA49.67486:1:57
6Nguyễn Hoàng Anh Thư10/07/200511B019.67486:32:10
7Nguyễn Thụy Bảo Hân27/12/200511B039.61452:53:1
8Võ Duy Vinh30/04/200511TA69.60464:27:42
9Vũ Quang Huy23/10/200511B019.504812:14:57
10Lương Minh Huy07/11/200411B039.5010:6:44

Khối lớp 12

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Nguyễn Minh Nhật27/06/200412TA29.97643:31:38
2Nguyễn Phạm Phương Thảo16/08/200412C059.89665:4:3
3Trần Ngọc Ân20/12/200412C029.646522:35:2
4Cái Ngọc Quỳnh Như02/01/200212C019.636111:34:39
5Nguyễn Như Bảo04/07/200412C049.606415:28:0
6Lý Kỳ Long01/05/200412C109.546016:45:28
7Mạc Gia Hân23/10/200412C029.546225:56:31
8Đinh Quốc Cường09/01/200412C109.536216:23:28
9Đoàn Gia Long20/12/200412C019.536412:37:54
10Lê Thị Mai Hồng30/08/200412C039.526519:42:20