Dưới đây là 10 học sinh có ĐTB cao nhất, số bài làm nhiều nhấtThời gian làm bài ngắn nhất của mỗi khối lớp. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể thay đổi bảng này bằng cách làm nhiều bài có điểm cao hơn.

Khối lớp 6

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Phan Hoàng Nguyên12/05/20116TA0310.0060:2:55
2Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh12/05/20116TA0310.0060:3:29
3Nguyễn Văn Huy13/05/20116TA0510.0060:5:38
4Dương Quỳnh Giao15/06/20116TA0510.0060:5:57
5Hồ An Nhiên30/04/20116A1210.0060:6:33
6Nguyễn Hoàng Gia Phát01/02/20116TA0310.0060:6:48
7Đinh Nhật Khang09/10/20116TA0210.0060:6:50
8Trần Võ Bảo Nam21/02/20116TA0510.0060:7:44
9Nguyễn Ngọc Gia Hân19/08/20116TA0510.0060:8:21
10Phạm Hoàng Tuyết Lan29/12/20116TA0510.0060:9:11

Khối lớp 7

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Hoàng Đoàn Phương Thảo26/01/20107TA0410.0040:1:32
2Lê Thu Thảo12/07/20107A0910.0040:1:33
3Nguyễn Trần Khánh My09/11/20107A0910.0040:1:44
4Nguyễn Vân Anh21/10/20107A0810.0040:1:56
5Phan Anh Tuấn11/03/20107A0810.0040:2:6
6Đinh Nhật Khoa13/06/20107TA0110.0040:2:12
7Phan Đăng Khoa30/11/20107TA0410.0040:2:31
8Nguyễn Trần Trúc Nhi18/02/20107A0810.0040:2:33
9Lê Quang Huy15/02/20107A0810.0040:2:47
10Lê Mạnh Tài16/12/20107A0810.0040:2:49

Khối lớp 8

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Phan Nguyễn Anh Quân10/03/20098TA0110.0070:13:31
2Phí Đức Thành24/10/20098TA0310.0060:4:21
3Đinh Ngọc Quyên22/10/20098A1410.0060:13:23
4Cao Huy Hoàng29/03/20098A1410.0060:15:57
5Đình Nguyễn Bảo Như30/10/20098A1110.0060:18:51
6Đỗ Thị Hoàng Anh31/01/20098TA0610.0040:3:6
7Trần Quốc Toản08/02/20098A1410.0040:4:8
8Bùi Anh Kiệt08/09/20098A1410.0040:5:7
9Trần Ngọc Gia Hân01/03/20098TA0710.0040:5:22
10Ngô Ngọc Như Ý14/02/20098TA0410.0040:6:17

Khối lớp 9

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Nguyễn Phúc24/12/20089A1210.0040:3:48
2Huỳnh Trí Hải16/11/20079A1710.0030:4:21
3Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01/06/20089A1210.0030:5:53
4Phạm Xuân Hưng07/10/20079TA0810.0020:0:30
5Nguyễn Võ Huy18/08/20089TA0910.0020:0:31
6Lê Thúy Nhi25/10/20089TA0810.0020:0:32
7Trần Thanh Hải22/07/20089TA0810.0020:0:32
8Đinh Giang Long23/09/20089TA0810.0020:0:32
9Nguyễn Đăng Thiên Long20/01/20089TA0810.0020:0:33
10Nguyễn Vũ Hoàng Khang19/07/20089TA0810.0020:0:33

Khối lớp 10

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Bùi Kim Chí Nghĩa22/01/200710A039.97171:10:10
2Bùi Thị Thạnh Uyên16/11/200710TA089.90173:0:31
3Nguyễn Tấn Phú22/12/200710A019.77171:22:23
4Nguyễn Anh Thư14/02/200710A109.76176:17:10
5Nguyễn Tuấn Anh20/08/200710TA099.74175:12:16
6Nguyễn Ngọc Bảo Vân20/02/200710A109.72170:55:49
7Đinh Trần Thu Thủy23/10/200710A079.711712:35:7
8Nguyễn Thị Quỳnh Lương16/07/200710A039.71171:19:56
9Huỳnh Ngọc Nga15/10/200710A109.70171:27:10
10Nguyễn Như Quỳnh08/11/200710A109.68171:47:23

Khối lớp 11

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Đỗ Khoa Văn27/03/200511B0110.00160:17:48
2Đinh Liên Hương05/10/200611B019.91161:21:6
3Phạm Thị Kim Dung07/01/200611TA039.91151:30:44
4Trần Thanh Hằng14/09/200611B149.87161:46:6
5Nguyễn Ngọc Minh Thư20/06/200611B149.84162:35:28
6Nguyễn Phương Hùng29/09/200611B079.83160:55:54
7Phạm Huyền Sương03/09/200611B159.81161:4:33
8Nguyễn Thái Hiếu Nhi23/08/200611B149.79161:37:45
9Bùi Quốc Khánh21/08/200611B019.79162:3:25
10Đỗ Đức Tùng03/05/200611B019.78161:8:46

Khối lớp 12

STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểm TBSố bài làmTổng thời gian
1Trần Vũ Thanh Mai17/12/200512C089.84200:58:25
2Phạm Hoàng Đăng Khoa28/11/200512TA69.81201:52:51
3Trần Tiến Đạt16/12/200512TA49.79202:24:33
4Lý Hoàng Minh09/07/200512C019.78201:45:6
5Lê Hữu Chiến01/12/200512TA69.78201:59:16
6Trần Thị Như Quỳnh30/04/200512TA29.77202:13:12
7Nguyễn Thị Mai Thúy14/08/200512TA39.77201:59:16
8Phan Danh Huân11/02/200512TA29.76191:54:56
9Trần Nguyễn Anh Minh04/05/200512TA49.75201:2:26
10Lê Vũ Minh Trang19/07/200512TA19.75201:55:35