Bạn đang truy cập vào Website Study by testing.

Mục tiêu của website này là tạo ra một môi trường cho các bạn học sinh học tập và ôn luyện kiến thức, thông qua hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến.

Mỗi đề trắc nghiệm trên Website bạn có thể làm không giới hạn số lần. Mỗi lần làm bài bạn sẽ nhận được một bộ câu hỏi ngẫu nhiên. Do vậy, càng làm nhiều lần thì bạn có cơ hội bắt gặp tất cả các câu hỏi của đề đó.

Hy vọng Website có một phần hữu ích cho công việc học tập của bạn.

Chúc bạn thành công!