Thống kê truy cập

Trực tuyến 45
Hôm nay 125
Hôm qua 964
Cao nhất (18.11.2019) 520290
Tổng cộng 2,232,596
Dưới đây là 10 học sinh có bài làm đạt điểm cao nhấtthời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.

Khối
select
Lớp
select
 Môn
select
Đề
1. AVGT Đợt 1 (16/9 - 29/9)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A1210.000:0:5511
2Lê Thị Phương Trang18-04-20086A1210.000:1:818
3Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A1210.000:1:175
4Phạm Nguyễn Quang Hân02-08-20086A1210.000:2:57
5Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A1210.000:3:451
6Nguyễn Quang Vinh05-10-20086A129.500:2:31
7Nguyễn Tú Quyên04-11-20086A129.500:2:178
8Trịnh Thùy Phương Nhi21-01-20086A129.500:3:211
9Lê Trọng Chinh09-05-20086A129.500:5:311
10Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:1:443
2. AVGT Đợt 2 (30/9-13/10)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Lê Trọng Chinh09-05-20086A1210.000:16:491
2Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A129.500:2:165
3Mai Tiến Đạt15-03-20086A129.500:2:572
4Nguyễn Đức Kiên13-03-20086A129.500:4:71
5Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A129.000:1:5511
6Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.000:1:564
7Nguyễn Phương Quỳnh Anh27-01-20086A129.000:2:25
8Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:2:216
9Đặng Nguyễn Nguyệt Phúc12-09-20086A129.000:2:2736
10Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A129.000:2:341
3. AVGT Đợt 3 (14/10-27/10)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A1210.000:1:186
2Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A1210.000:1:4710
3Nguyễn Phúc24-12-20086A129.500:0:4035
4Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A129.500:2:105
5Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:720
6Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A129.000:2:74
7Nguyễn Đức Kiên13-03-20086A129.000:2:78
8Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:4:32
9Trần Ngọc Xuân Mai19-12-20086A129.000:6:563
10Võ Hoàng Ngọc Nhi15-09-20086A128.500:2:87
4. AVGT Đợt 4 (28/10-10/11)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Phúc24-12-20086A1210.000:0:5310
2Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A1210.000:1:514
3Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.500:1:287
4Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.500:2:498
5Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A129.500:3:101
6Võ Hoàng Ngọc Nhi15-09-20086A129.500:15:21
7Phạm Minh Phước22-01-20086A129.500:17:211
8Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A129.000:1:514
9Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A129.000:2:3010
10Phạm Thùy Linh12-03-20086A129.000:13:171
5. AVGT Đợt 5 (11/11-24/11)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Phúc24-12-20086A1210.000:0:525
2Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.500:1:573
3Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A129.000:1:87
4Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:1:305
5Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:4113
6Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A129.000:2:173
7Nguyễn Đức Kiên13-03-20086A129.000:8:1611
8Trần Vũ Hà My09-12-20086A128.500:3:392
9Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A128.500:4:413
10Phạm Minh Phước22-01-20086A128.500:19:91
6. AVGT Đợt 6 (25/11-08/12)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.500:2:544
2Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:2411
3Võ Hoàng Ngọc Nhi15-09-20086A129.000:4:224
4Nguyễn Đức Kiên13-03-20086A129.000:12:193
5Phạm Minh Phước22-01-20086A129.000:21:442
6Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A128.500:1:27
7Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A128.500:2:179
8Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A128.500:10:452
9Phạm Thùy Linh12-03-20086A128.500:11:462
10Huỳnh Ngọc Như19-04-20086A128.000:5:81
7. AVGT Đợt 7 (07/01-16/01)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Trần Tuấn Khang05-02-20086A1210.000:1:4224
2Nguyễn Cẩm Ly03-05-20086A129.500:1:61
3Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A129.500:2:59
4Võ Phạm Xuân Diễm15-12-20086A129.500:2:221
5Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:1213
6Phạm Minh Phước22-01-20086A129.000:11:355
7Trần Đăng Khoa06-09-20086A129.000:15:359
8Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A128.500:1:443
9Võ Hoàng Ngọc Nhi15-09-20086A128.500:2:124
10Hồ Trọng Khôi09-10-20086A128.500:3:84
8. AVGT Đợt 8 (03/02-05/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Phạm Minh Phước22-01-20086A129.500:18:214
2Phạm Thùy Linh12-03-20086A129.500:19:341
3Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A129.000:2:193
4Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:3:442
5Phạm Nguyễn Quang Hân02-08-20086A129.000:7:444
6Huỳnh Ngọc Như19-04-20086A129.000:8:561
7Nguyễn Kiều Vy02-02-20086A129.000:16:564
8Trần Tuấn Khang05-02-20086A128.500:3:84
9Trịnh Thùy Phương Nhi21-01-20086A128.500:13:451
10Trình Trọng Đạt04-06-20086A128.500:13:551
9. AVGT Đợt 9 (06/02-09/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A129.500:2:537
2Nguyễn Cẩm Ly03-05-20086A129.500:3:375
3Phạm Minh Phước22-01-20086A129.500:15:411
4Nguyễn Kiều Vy02-02-20086A129.500:16:152
5Võ Hoàng Ngọc Nhi15-09-20086A129.000:3:293
6Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A129.000:6:92
7Trần Ngọc Xuân Mai19-12-20086A129.000:7:403
8Nguyễn Đức Kiên13-03-20086A128.500:3:105
9Nguyễn Thị Hoà Bình25-03-20086A128.500:4:1010
10Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A128.500:4:428
10. AVGT Đợt 10 (10/02-12/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Trịnh Thùy Phương Nhi21-01-20086A129.500:2:384
2Trần Đăng Khoa06-09-20086A129.500:5:532
3Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A129.500:7:62
4Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:147
5Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A129.000:1:596
6Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A129.000:2:477
7Nguyễn Cẩm Ly03-05-20086A129.000:5:494
8Nguyễn Kiều Vy02-02-20086A129.000:23:251
9Lê Hải Đăng18-01-20086A128.500:2:63
10Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A128.500:2:352
11. AVGT Đợt 11 (13/02-15/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A1210.000:2:182
2Trần Tuấn Khang05-02-20086A129.500:3:431
3Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A129.500:6:241
4Lê Trọng Chinh09-05-20086A129.500:9:295
5Trần Ngọc Xuân Mai19-12-20086A129.500:9:552
6Phạm Minh Phước22-01-20086A129.500:16:511
7Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:216
8Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A129.000:2:521
9Phạm Thùy Linh12-03-20086A129.000:3:303
10Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A129.000:4:291
12. AVGT Đợt 12 (17/02-23/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A1210.000:3:371
2Trương Thanh Nhàn02-10-20086A129.000:5:541
3Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A129.000:8:461
4Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A128.500:2:83
5Nguyễn Cẩm Ly03-05-20086A128.500:4:86
6Phạm Thùy Linh12-03-20086A128.500:7:12
7Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A128.000:1:62
8Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A128.000:1:295
9Nguyễn Hoàng Anh Tuấn01-10-20086A128.000:1:485
10Nguyễn Minh Tiến01-07-20086A128.000:2:69
13. AVGT Đợt 13 (24/02/2020-01/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A1210.000:5:221
2Nguyễn Gia Phát06-02-20086A129.500:4:212
3Mai Tiến Đạt15-03-20086A129.500:5:111
4Trương Thanh Nhàn02-10-20086A129.500:5:201
5Hồ Trọng Khôi09-10-20086A129.000:2:93
6Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:4:111
7Trần Kim Nhân01-02-20076A129.000:5:11
8Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A129.000:5:261
9Nguyễn Tú Quyên04-11-20086A128.500:2:554
10Nguyễn Phương Quỳnh Anh27-01-20086A128.500:3:455
14. AVGT Đợt 14 (02/3/2020-08/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A1210.000:3:51
2Trương Thanh Nhàn02-10-20086A1210.000:4:281
3Bùi Mai Minh Trí22-11-20076A1210.000:16:423
4Nguyễn Phúc24-12-20086A129.500:2:73
5Huỳnh Ngọc Như19-04-20086A129.500:2:311
6Nguyễn Cảnh Toàn20-05-20086A129.500:2:561
7Nguyễn Quang Vinh05-10-20086A129.500:5:181
8Nguyễn Hoàng Minh04-01-20086A129.000:2:321
9Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A129.000:2:481
10Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:3:31
15. AVGT Đợt 15 (09/3/2020-15/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A129.500:1:253
2Nguyễn Thị Hoà Bình25-03-20086A129.500:2:531
3Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A129.500:4:421
4Nguyễn Kiều Vy02-02-20086A129.500:20:171
5Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A129.000:2:352
6Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.000:2:371
7Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A129.000:2:451
8Nguyễn Quang Vinh05-10-20086A129.000:2:461
9Trương Thanh Nhàn02-10-20086A129.000:3:5714
10Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A128.500:2:341
16. AVGT Đợt 16 (16/3/2020-21/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A1210.000:1:399
2Võ Phạm Xuân Diễm15-12-20086A1210.000:2:1710
3Nguyễn Kiều Vy02-02-20086A1210.000:6:93
4Trịnh Bách Khang15-11-20086A129.500:3:399
5Trần Ngọc Xuân Mai19-12-20086A129.500:14:413
6Trần Đăng Khoa06-09-20086A129.500:20:33
7Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A129.000:5:381
8Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A128.500:1:453
9Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A128.500:2:294
10Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A128.500:2:471
17. AVGT Đợt 17 (23/3/2020-29/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.500:4:312
2Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.000:3:323
3Nguyễn Phúc24-12-20086A128.500:3:332
4Nguyễn Thị Hoà Bình25-03-20086A128.500:5:331
5Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A128.500:7:51
6Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A128.000:3:4715
7Phạm Thùy Linh12-03-20086A128.000:7:51
8Võ Hoàng Ngọc Nhi15-09-20086A128.000:7:301
9Bùi Mai Minh Trí22-11-20076A128.000:12:564
10Trần Đăng Khoa06-09-20086A128.000:13:111
18. AVGT Đợt 18 (30/3/2020-05/4/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A1210.000:7:161
2Phạm Minh Phước22-01-20086A1210.000:8:393
3Nguyễn Phúc24-12-20086A129.500:1:556
4Mai Tiến Đạt15-03-20086A129.500:3:261
5Trần Đăng Khoa06-09-20086A129.500:12:351
6Nguyễn Quang Vinh05-10-20086A129.500:35:04
7Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.000:1:372
8Trần Tuấn Khang05-02-20086A128.500:2:83
9Đặng Nguyễn Nguyệt Phúc12-09-20086A128.500:10:1334
10Nguyễn Kiều Vy02-02-20086A128.000:4:202
19. AVGT Đợt 19 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A129.500:11:121
2Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A129.000:1:482
3Nguyễn Phúc24-12-20086A129.000:2:132
4Hùng Ngọc Gia Linh07-12-20086A129.000:3:451
5Bùi Tấn Lực13-04-20086A129.000:9:263
6Đặng Nguyễn Nguyệt Phúc12-09-20086A128.500:3:2715
7Phan Thị Thanh Hằng18-02-20086A128.500:4:464
8Trương Thanh Nhàn02-10-20086A128.000:1:233
9Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A128.000:1:353
10Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A128.000:2:301
20. AVGT Đợt 20 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 9/5/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.500:1:425
2Phạm Thùy Linh12-03-20086A129.000:2:262
3Lê Trọng Chinh09-05-20086A128.500:12:32
4Trần Vũ Hà My09-12-20086A128.000:6:223
5Mai Thị Cẩm Tiên17-12-20086A128.000:6:314
6Phan Ngọc Trúc Loan09-06-20086A128.000:11:284
7Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A127.500:1:402
8Trương Thanh Nhàn02-10-20086A127.500:1:453
9Nguyễn Hoàng Anh Tuấn01-10-20086A127.500:1:485
10Nguyễn Tuấn Khải18-12-20086A127.500:1:507
21. AVGT Đợt 21 (từ ngày 12//2020 đến ngày 24/5/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A129.000:2:172
2Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.000:2:252
3Võ Phạm Xuân Diễm15-12-20086A129.000:2:5431
4Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A129.000:4:116
5Nguyễn Phúc24-12-20086A128.500:2:153
6Mai Tiến Đạt15-03-20086A128.500:3:22
7Trần Ngọc Xuân Mai19-12-20086A128.500:7:82
8Đặng Nguyễn Nguyệt Phúc12-09-20086A128.500:7:3813
9Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A128.000:1:252
10Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh01-06-20086A128.000:2:212
22. Đợt 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 07/6/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Bùi Nguyễn Phi Long29-05-20086A129.500:8:142
2Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A129.000:1:131
3Lê Triệu Quốc Khánh28-08-20086A129.000:4:252
4Nguyễn Thành Nam22-12-20086A129.000:6:582
5Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A128.500:1:5010
6Nguyễn Cẩm Ly03-05-20086A128.500:2:122
7Trịnh Bách Khang15-11-20086A128.500:3:51
8Nguyễn Ngọc Hoài Anh01-01-20086A128.500:3:471
9Đặng Nguyễn Nguyệt Phúc12-09-20086A128.500:6:2810
10Trần Ngọc Xuân Mai19-12-20086A128.500:13:262
23. Đợt 23 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Trịnh Bách Khang15-11-20086A129.500:1:511
2Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A129.000:0:562
3Lê Thị Phương Trang18-04-20086A129.000:1:244
4Nguyễn Minh Thiên Bảo18-05-20086A129.000:1:562
5Lê Hải Đăng18-01-20086A129.000:2:283
6Nguyễn Tiến Quân29-10-20086A128.500:1:528
7Trần Vũ Hà My09-12-20086A128.500:3:383
8Nguyễn Phúc24-12-20086A128.500:3:541
9Đinh Trần Gia Huy18-02-20086A128.500:4:402
10Lê Trọng Chinh09-05-20086A128.500:6:272
24. Đợt 24 (từ ngày 30/6/2020 đến ngày 15/7/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Bảo Nhi16-09-20086A128.500:0:522
2Nguyễn Đức Kiên13-03-20086A128.500:1:297
3Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A128.500:1:424
4Võ Phạm Xuân Diễm15-12-20086A128.500:2:495
5Huỳnh Ngọc Như19-04-20086A128.500:5:61
6Trình Trọng Đạt04-06-20086A128.000:2:12
7Nguyễn Phúc24-12-20086A128.000:3:312
8Đinh Quốc Bảo21-12-20086A128.000:5:232
9Phạm Nguyễn Quang Hân02-08-20086A128.000:6:41
10Trần Đăng Khoa06-09-20086A128.000:18:581