Dưới đây là 10 học sinh có bài làm đạt điểm cao nhấtthời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.

Khối
select
Lớp
select
 Môn
select
Đề
1. Ôn thi tốt nghiệp 2023
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Đào Phương Nhi28/06/20116A120.000:0:01
2Phạm Sinh Hùng13/11/20116A120.000:0:01
3Nguyễn Minh Khoa29/01/20116A120.000:0:01
4Nguyễn Song Kỳ Thư20/10/20116A120.000:0:01
5Lê Thụy Thùy Trâm03/06/20116A120.000:0:01
6Phạm Quốc Hòa02/09/20116A120.000:0:01
7Nguyễn Hoàng Thiên Kim15/04/20116A120.000:0:01
8Lê Minh Quân03/12/20116A120.000:0:01
9Cao Phạm Nhật Minh21/08/20116A120.000:0:01
10Vũ Ngọc Trâm07/07/20116A120.000:0:01
2. Ôn Thi TN 2023 ( HT từ 8/5 - 14/5)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nghiêm Hoàng Gia Nghi28/08/20116A129.750:33:437
2Lê Trần Thảo Vy09/06/20116A129.000:9:4910
3Hoàng Nguyễn Hoài Thương24/10/20116A126.000:3:296
4Đào Nguyễn Anh Thư25/02/20116A124.250:27:302
5Nguyễn Thụy Lan Anh09/04/20116A120.000:0:01
6Tống Nam Ngọc Sơn24/12/20116A120.000:0:03
7Đặng Gia Huy02/03/20116A120.000:0:01
8Hồ Huỳnh Hiếu Hiền15/07/20116A120.000:0:01
9Đào Phương Nhi28/06/20116A120.000:0:01
10Phạm Sinh Hùng13/11/20116A120.000:0:01
3. ÔN TẬP( từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2023)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Phạm Sinh Hùng13/11/20116A1210.000:2:917
2Nguyễn Quang Minh13/08/20116A1210.000:3:1059
3Đào Phương Nhi28/06/20116A129.250:5:4414
4Trần Hoàng Hương Giang02/11/20116A129.000:11:62
5Hồ An Nhiên30/04/20116A129.000:18:78
6Nguyễn Thụy Lan Anh09/04/20116A128.500:7:813
7Vũ Ngọc Thảo Nhi20/08/20116A128.500:8:257
8Nguyễn Anh Đức15/01/20106A128.500:10:328
9Tống Ngọc Phương Thanh08/01/20116A128.500:11:114
10Trần Gia Bảo23/04/20116A128.500:21:74