Dưới đây là 10 học sinh có bài làm đạt điểm cao nhấtthời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.

Chọn lớp
select
 Chọn môn
select
Đề
1. AVGT Đợt 1 (16/9 - 29/9)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Trần Gia Khang08-10-20086TA0710.000:0:2068
2Đinh Văn Minh Đức18-12-20076TA1010.000:0:20160
3Hoàng Bảo Thi20-03-20086TA0110.000:0:21200
4Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:23229
5Nguyễn Lan Anh30-12-20086TA0110.000:0:2589
6Lê Đinh Quốc Anh05-07-20086TA0110.000:0:2549
7Lương Hoàng An14-03-20086TA0410.000:0:29387
8Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:31109
9Nguyễn Trần Minh Khôi04-08-20086TA0110.000:0:3557
10Lê Thị Hồng Hạnh23-02-20086TA0110.000:0:3550
2. AVGT Đợt 2 (30/9-13/10)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Đinh Văn Minh Đức18-12-20076TA1010.000:0:22148
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:24839
3Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:24190
4Vũ Phương Anh27-07-20086TA1110.000:0:2648
5Hoàng Bảo Thi20-03-20086TA0110.000:0:2840
6Trần Gia Khang08-10-20086TA0710.000:0:3176
7Phạm Hoàng Kim07-04-20086TA0110.000:0:319
8Đỗ Hạ Vy17-06-20086TA0110.000:0:3311
9Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3557
10Phạm Trần Anh Quân01-08-20086TA0110.000:0:354
3. AVGT Đợt 3 (14/10-27/10)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:22216
2Đinh Văn Minh Đức18-12-20076TA1010.000:0:2327
3Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:27135
4Trần Gia Khang08-10-20086TA0710.000:0:2846
5Vũ Phương Anh27-07-20086TA1110.000:0:3227
6Đỗ Hạ Vy17-06-20086TA0110.000:0:3310
7Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3826
8Phạm Hoàng Kim07-04-20086TA0110.000:0:444
9Đoàn Gia Hân05-11-20086TA0110.000:0:46159
10Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4936
4. AVGT Đợt 4 (28/10-10/11)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:2736
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:3054
3Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:35146
4Đỗ Hạ Vy17-06-20086TA0110.000:0:366
5Nguyễn Kỳ Ân13-08-20086TA0510.000:0:4731
6Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:497
7Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5256
8Nguyễn Phúc24-12-20086A1210.000:0:5310
9Nguyễn Hoàng Linh Nhi12-03-20086TA0610.000:0:547
10Đoàn Gia Hân05-11-20086TA0110.000:0:5711
5. AVGT Đợt 5 (11/11-24/11)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:26203
2Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:28199
3Nguyễn Kỳ Ân13-08-20086TA0510.000:0:3243
4Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3347
5Phạm Hoàng Kim07-04-20086TA0110.000:0:363
6Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:4511
7Nguyễn Phúc24-12-20086A1210.000:0:525
8Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5624
9La Minh Trung18-03-20086A1710.000:1:145
10Đỗ Hạ Vy17-06-20086TA0110.000:1:16
6. AVGT Đợt 6 (25/11-08/12)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:2843
2Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3727
3Phạm Hoàng Kim07-04-20086TA0110.000:0:402
4Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:40153
5Đoàn Gia Hân05-11-20086TA0110.000:0:4135
6Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4362
7Đỗ Bùi Mai Phương12-06-20086TA0410.000:0:4510
8Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:4622
9Văn Nguyễn Thục Quyên11-10-20086TA0710.000:0:4617
10Nguyễn Kỳ Ân13-08-20086TA0510.000:0:499
7. AVGT Đợt 7 (07/01-16/01)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:2553
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:2916
3Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3331
4Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3830
5Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:0:4431
6Nguyễn Hồng Linh25-12-20086A1610.000:0:5218
7Trần Quốc Thiện01-03-20086TA1110.000:0:538
8Nguyễn Kỳ Ân13-08-20086TA0510.000:0:5814
9Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5815
10Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:52
8. AVGT Đợt 8 (03/02-05/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:2358
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:2650
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3321
4Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3824
5Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4250
6Lý Thị Huỳnh Hương11-07-20086A1510.000:0:597
7Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:0:5918
8Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:715
9Nguyễn Hồng Linh25-12-20086A1610.000:1:1814
10Lê Thị Hồng Hạnh23-02-20086TA0110.000:1:327
9. AVGT Đợt 9 (06/02-09/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:2633
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:2915
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3512
4Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:389
5Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4632
6Đinh Văn Minh Đức18-12-20076TA1010.000:0:5511
7Nguyễn Hà Bảo Trúc13-02-20086TA1010.000:0:595
8Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:56
9Nguyễn Huỳnh Thắng30-05-20086TA0210.000:1:57
10Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:1:126
10. AVGT Đợt 10 (10/02-12/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:2723
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:2836
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:2914
4Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:399
5Đinh Văn Minh Đức18-12-20076TA1010.000:0:429
6Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4214
7Văn Nguyễn Thục Quyên11-10-20086TA0710.000:0:4613
8Vũ Phương Linh15-11-20086A1710.000:0:4713
9Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:0:479
10Nguyễn Hà Bảo Trúc13-02-20086TA1010.000:0:525
11. AVGT Đợt 11 (13/02-15/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:3042
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:3197
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3327
4Đinh Văn Minh Đức18-12-20076TA1010.000:0:458
5Lê Hưng Thịnh28-10-20086TA1110.000:0:5716
6Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:5718
7Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5810
8Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:1:07
9Nguyễn Đình Trung Tín29-02-20086TA1010.000:1:85
10Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:1:185
12. AVGT Đợt 12 (17/02-23/02)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:2640
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:29119
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3812
4Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:3916
5Nguyễn Hồng Linh25-12-20086A1610.000:0:5011
6Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5411
7Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:0:565
8Lê Thị Yến Nhi14-01-20076A1410.000:0:582
9Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:39
10Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:1:54
13. AVGT Đợt 13 (24/02/2020-01/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:20157
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:22148
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:2443
4Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:0:4213
5Đoàn Gia Hân05-11-20086TA0110.000:0:4810
6Trần Quốc Thiện01-03-20086TA1110.000:0:595
7Trần Hữu Trí04-12-20086TA0110.000:0:59115
8Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:1:06
9Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:1:05
10Nguyễn Tường Vy07-04-20086TA0410.000:1:16
14. AVGT Đợt 14 (02/3/2020-08/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:22184
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:23232
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:2861
4Bùi Trường Khang07-02-20086TA0810.000:0:4420
5Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5418
6Huỳnh Trí Hải16-11-20076A1710.000:0:5551
7Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh07-11-20086TA0410.000:0:565
8Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:1:28
9Nguyễn Nhật Minh31-03-20086A1710.000:1:108
10Huỳnh Trần Gia Huy13-08-20086A1710.000:1:1112
15. AVGT Đợt 15 (09/3/2020-15/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:23275
2Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:25125
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3331
4Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4039
5Phạm Gia Hân11-06-20086TA0810.000:0:4115
6Bùi Trường Khang07-02-20086TA0810.000:0:4420
7Nguyễn Hồng Linh25-12-20086A1610.000:0:4419
8Huỳnh Trần Gia Huy13-08-20086A1710.000:1:436
9Đỗ Hạ Vy17-06-20086TA0110.000:1:44
10Huỳnh Trí Hải16-11-20076A1710.000:1:520
16. AVGT Đợt 16 (16/3/2020-21/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Đới Thành Nam21-03-20086TA0110.000:0:2969
2Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:3297
3Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:4321
4Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:1:109
5Trần Quang Anh Kiệt14-11-20086TA0810.000:1:1216
6Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:1:1313
7Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:314
8Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh07-11-20086TA0410.000:1:316
9Nguyễn Trần Tấn Phước06-03-20086TA0910.000:1:3414
10Vũ Thị Hồng Phượng05-10-20076A1210.000:1:399
17. AVGT Đợt 17 (23/3/2020-29/3/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:4383
2Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:1:487
3Trần Hữu Trí04-12-20086TA0110.000:1:2634
4Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:1:3712
5Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh07-11-20086TA0410.000:1:3811
6Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:1:416
7Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:449
8Nguyễn Châu Thái Hòa16-01-20086TA0410.000:2:011
9Nguyễn Đình Trung Tín29-02-20086TA1010.000:2:37
10Trần Quang Anh Kiệt14-11-20086TA0810.000:2:124
18. AVGT Đợt 18 (30/3/2020-05/4/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:38124
2Trần Quốc Bảo14-09-20086TA0710.000:0:3832
3Ngô Lê Đức Hiếu03-12-20086TA0910.000:1:415
4Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh07-11-20086TA0410.000:1:74
5Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:245
6Trần Hữu Trí04-12-20086TA0110.000:1:3420
7Nguyễn Duy Tân19-08-20086TA0210.000:1:392
8Dương Thanh Như26-01-20086TA1110.000:1:414
9Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:1:416
10Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:1:477
19. AVGT Đợt 19 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:31805
2Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:4512
3Vũ Phương Anh27-07-20086TA1110.000:0:5187
4Văn Nguyễn Thục Quyên11-10-20086TA0710.000:0:567
5La Thành Tài22-10-20086TA0210.000:1:18
6Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh07-11-20086TA0410.000:1:24
7Huỳnh Trí Hải16-11-20076A1710.000:1:760
8Dương Thanh Như26-01-20086TA1110.000:1:105
9Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:1:1313
10Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:166
20. AVGT Đợt 20 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 9/5/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:281832
2Nguyễn Đức Trí08-01-20086A1410.000:0:411
3Lê Bá Thành16-02-20086A1410.000:0:441
4Tống Hưng Thịnh24-07-20086A1410.000:0:451
5Trịnh Lê Phương Trang09-01-20086A1410.000:0:451
6Đoàn Công Hoàng Vũ24-02-20086A1410.000:0:461
7Lê Bùi Tiến Sỹ20-02-20086A1410.000:0:471
8Ngô Lê Đức Hiếu03-12-20086TA0910.000:0:5010
9Trần Thị Tuyết Nhi15-01-20086TA0910.000:0:521
10Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:527
21. AVGT Đợt 21 (từ ngày 12//2020 đến ngày 24/5/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:212305
2Ngô Lê Đức Hiếu03-12-20086TA0910.000:0:4115
3Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:488
4Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:0:547
5Dương Thanh Huy07-10-20086TA1010.000:0:5510
6Lê Thị Hồng Hạnh23-02-20086TA0110.000:1:125
7Phạm Minh Nghĩa14-03-20086TA0910.000:1:131
8Trần Phan Tuấn Kiệt12-04-20086TA0510.000:1:145
9Phạm Hoàng Nguyên Thảo25-07-20086A1710.000:1:395
10Nguyễn Đình Trung Tín29-02-20086TA1010.000:1:533
22. Đợt 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 07/6/2020)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Văn Nguyễn Đăng Khoa09-08-20086A1510.000:0:38584
2Ngô Lê Đức Hiếu03-12-20086TA0910.000:0:458
3Bùi Hoàng Linh31-05-20086TA0810.000:0:5310
4Trần Quang Anh Kiệt14-11-20086TA0810.000:0:5615
5Nguyễn Quốc Trí18-11-20086TA0810.000:1:417
6Nguyễn Đình Trung Tín29-02-20086TA1010.000:1:103
7Trần Hoàng Việt28-01-20086TA0810.000:1:127
8Nguyễn Huỳnh Thắng30-05-20086TA0210.000:1:139
9Nguyễn Lê Diễm My16-12-20086TA0210.000:1:152
10Huỳnh Trí Hải16-11-20076A1710.000:1:2530