Dưới đây là 10 học sinh có bài làm đạt điểm cao nhấtthời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.

Chọn lớp
select
 Chọn môn
select
Đề
1. ÔN TẬP HK1 - BÀI 1
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Đặng Dương Thảo My26/07/20126A1510.000:0:3498
2Lê Khôi Nguyên06/07/20126TA0110.000:0:3726
3Trần Phan Yến Vy 6A1510.000:0:4248
4Phạm Nhật Minh29/08/20126TA1110.000:0:519
5Ngạc Lê Thiên Kim05/12/20126TA0210.000:0:534
6Trần Hữu Thanh Tùng26/10/20126TA0110.000:0:53189
7Võ Ngọc An An15/05/20126TA0310.000:0:5326
8Nguyễn Thục Anh10/04/20126TA0310.000:0:5647
9Võ Tâm Như15/09/20126TA0210.000:0:594
10Trần Nguyễn Thanh Hoàng13/10/20126TA1010.000:0:5935
2. ÔN TẬP HK1 - BÀI 2
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Lê Khôi Nguyên06/07/20126TA0110.000:0:4817
2Võ Ngọc An An15/05/20126TA0310.000:0:4822
3Đinh Việt Đức13/02/20126TA0710.000:0:4815
4Ngạc Lê Thiên Kim05/12/20126TA0210.000:0:4813
5Trần Hữu Thanh Tùng26/10/20126TA0110.000:0:58253
6Phạm Nhật Minh29/08/20126TA1110.000:1:28
7Nguyễn Thục Anh10/04/20126TA0310.000:1:423
8Phạm Đoàn Khánh Phong04/12/20126A1510.000:1:615
9Nguyễn Nhật Thiên23/09/20126TA0710.000:1:912
10Nguyễn Hoàng Bảo20/07/20126TA0410.000:1:1517
3. ÔN TẬP HK1 - BÀI 3
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Lê Khôi Nguyên06/07/20126TA0110.000:0:4210
2Đinh Việt Đức13/02/20126TA0710.000:0:4517
3Trần Hữu Thanh Tùng26/10/20126TA0110.000:0:5444
4Võ Ngọc An An15/05/20126TA0310.000:0:5912
5Nguyễn Nhật Thiên23/09/20126TA0710.000:1:16
6Nguyễn Thục Anh10/04/20126TA0310.000:1:16
7Lê Huy11/06/20126TA0610.000:1:37
8Nguyễn Nguyên Minh08/10/20126TA0310.000:1:56
9Phạm Nhật Minh29/08/20126TA1110.000:1:107
10Phạm Duy Minh 6TA0110.000:1:1010