Dưới đây là 10 học sinh có bài làm đạt điểm cao nhấtthời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.

Chọn lớp
select
 Chọn môn
select
Đề
1. ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - ĐỀ 1(Từ ngày 17/12/2022 đến 28/12/2022)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Hoàng Gia Kiệt29/03/20116A1410.000:0:22133
2Phan Hoàng Nguyên12/05/20116TA0310.000:0:23116
3Nguyễn Minh Hậu09/11/20116A1410.000:0:24326
4Dương Nguyễn Mạnh Trường14/02/20116A1410.000:0:2833
5Nguyễn Văn Huy13/05/20116TA0510.000:0:3052
6Đào Đăng Khoa12/09/20116A1610.000:0:3039
7Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh12/05/20116TA0310.000:0:30153
8Nguyễn Thanh Tùng01/08/20116A1610.000:0:32126
9Nguyễn Quý Quốc Bảo25/02/20116TA1110.000:0:3336
10Phạm Sinh Hùng13/11/20116A1210.000:0:3561
2. ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - ĐỀ 2 (Từ ngày 17/12/2022 đến 28/12/2022)
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Hoàng Gia Kiệt29/03/20116A1410.000:0:2276
2Phan Hoàng Nguyên12/05/20116TA0310.000:0:2347
3Nguyễn Minh Hậu09/11/20116A1410.000:0:2493
4Dương Nguyễn Mạnh Trường14/02/20116A1410.000:0:2817
5Đào Đăng Khoa12/09/20116A1610.000:0:3032
6Nguyễn Văn Huy13/05/20116TA0510.000:0:3023
7Nguyễn Thanh Tùng01/08/20116A1610.000:0:31143
8Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh12/05/20116TA0310.000:0:3272
9Mai Anh Tuấn25/12/20116TA0510.000:0:3245
10Trần Chương Tường01/10/20116TA0310.000:0:3317
3. CD7 Ôn Tập
STTHọ và tênNgày sinhLớpĐiểmThời gianLần thứ
1Nguyễn Đàm Quốc Anh24/01/20116TA092.000:23:182
2Hoàng Lê Trân Châu28/02/20116TA080.000:0:01